IAPĂRĂ LIDIA

Cet. IAPĂRĂ LIDIA, cod personal 2007035003909, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de mostenitor legal nr. 1493 eliberat de notarul de stat Sandu Ina, or. Telenești la data de 03.06.2009, un exemplar în original al căruia se păstrează în arhiva notarului

Share on print