Stratan Pavel

Notarul Daşchevici Victoria, cu sediul biroului la adresa: or. Călăraşi, str. Mihai Eminescu, nr. 24, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Stratan Pavel, născut la data de 11.07.1962, IDNP 0972404860905, decedat la data de 28.08.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 30.12.2022,...

CIOLPAN VALERIU

INFORMAȚIEprivind deschiderea procedurii succesorale   Notarul Culava Diana, cu sediul biroului la adresa: mun.Chişinău, str.Alba-Iulia   nr.77/19, telefon: 079547005, email: culava.diana@cnm.md,        anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CIOLPAN VALERIU, data nașterii: 07.12.1950, număr de identificare 0981102283543, decedat la data de 17 decembrie 2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în...

Peca Elena

Notarul Daşchevici Victoria, cu sediul biroului la adresa: or. Călăraşi, str. Mihai Eminescu, nr. 24, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Peca Elena, născută la data de 06.07.1933, IDNP 2001016262631, decedată la data de 21.04.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 30.12.2022,...

Danuța Iuri

Notarul Tomița Ecaterina, cu sediul biroului la adresa: or. Anenii Noi, str. Suvorov 2B, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Danuța Iuri, număr de identificare 2003025074889, născut la data de 24 aprilie anul 1951, decedat la data de 12 mai anul 2022. Există un testament.Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată...

IAPĂRĂ LIDIA

Cet. IAPĂRĂ LIDIA, cod personal 2007035003909, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de mostenitor legal nr. 1493 eliberat de notarul de stat Sandu Ina, or. Telenești la data de 03.06.2009, un exemplar în original al căruia se păstrează în arhiva notarului

CAMBUR MARIA

Aviz privind pierderea originalului actului notarialCet. Cambur Maria, domiciliată în RM, UTA Găgăuzia, s. Cioc-Maidan, str. M. Frunze, 94,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr. 1-1598 din 24.09.2021, întocmit de notarul Pometco Svetlana.

CAMBUR MARIA

Aviz privind pierderea originalului actului notarialCet. Cambur Maria, domiciliată în RM, UTA Găgăuzia, s. Cioc-Maidan, str. M. Frunze, 94,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr. 1-1597 din 24.09.2021, întocmit de notarul Pometco Svetlana.

CEBOTARI VALENTIN

NOTARUL GAVRILIUC DIANA, cu sediul biroului la adresa: or. Șoldănești, str. Păcii, nr.13B, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CEBOTARI VALENTIN, născut (ă) la 19.07.1969, IDNP 0981508478123, decedat (ă) la 30.11.2021. În prealabil eliberarea certificatului de moștenitor este planificată după expirarea termenului de 1 (una) lună din...

Pîrgari Vasilii

NOTARUL Patereu Claudia, cu sediul biroului la adresa: str. Suveranităţii 6, or. Glodeni, Republica Moldova, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Pîrgari Vasilii, născut la  14 mai 1958, IDNP 2006009008603, decedat  la 25 august 1958 Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil după 30 decembrie 2022. În...

Foros Serghei

Notarul  Morea Galina, cu sediul biroului la adresa: mun. Edineţ, str. Octavian Cirimpei nr. 60, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. FOROS Serghei, născut la 01.01.1959, IDNP 2001014228406, decedat la 06.11.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01.11.2022. În conformitate cu prevederile art....