Guvir Eugenia Mihail

Cet. Guvir Eugenia Mihail, cu domiciliul în or. Ştefan Vodă  str. Florilor nr.  33, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: 

Certificatului de moștenitor legal eliberat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 8208 la 03.10.2016.

Notarul Luchian Anatolie

Share on print