Guvir Eugenia Mihail

Cet. Guvir Eugenia Mihail, cu domiciliul în or. Ştefan Vodă  str. Florilor nr.  33, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Certificatului cu privire la dreptul asupra cotei-părţi din proprietatea comună  în devălmăşie, eliberat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 8202 la 03.10.2016.

Notarul Luchian Anatolie

Share on print