CELAC LIUDMILA ANDREI

Cet. CELAC  LIUDMILA  ANDREI, cu domiciliul în mun. Chişinău str. Mitropolit Dosoftei nr. 100 ap. 47, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: 

Contractului de vânzare-cumpărare a terenului de lîngă casă şi a casei de locuit, autentificat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 3759 la 19.05.2010.
Notarul Luchian Anatolie

Share on print