BÎRLIBA MARIA

Cet.BÎRLIBA MARIA, domiciliată în s. Bocani, raionul Făleşti, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de proprietate eliberat cu nr. 8792 din 31.07.2014 şi certificatul de moştenitor legal eliberat cu nr. 8797 din 31.07.2014.

Notarul Leonid Tatian

Share on print