Șevcenco Margarita

Notarul, Tatiana Carpov, cu sediul biroului: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 139, of. 19,  anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Șevcenco Margarita, cetățean al Republicii Moldova,  născută la data de  27 octombrie 1934 și decedată la data de 16 mai 2022,  numărul de identificare 0960110893263. 

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de  24 octombrie 2022.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.    Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor,  sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o 

Share on print