Șaban Ana

Șaban Ana

D-na Șaban Ana, cetățean al Republicii Moldova, născută la 07.08.1960, IDNP 0972702813504, domiciliată în Republica Moldova, or. Căușeni, str. Ana și Alexandru, 20 ap.58, aduce la cunoștință pierderea originalului Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.3206 din 22.07.2011 și Certificatului de moștenitor legal nr.3212 din 22.07.2011, eliberate de către notarul public Cramarenco Valentina, cu sediul biroului în or.Căușeni, str. Meșterul Stanciu,nr. 3. 

Share on print