Parfenii Silvia

cet. Parfenii Silvia, cetățean moldovean, născută la 17.08.1947, c/p 2006042006246, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, șos.Muncești, 788 ap.35, aduce la cunoștință pierderea originalului Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.3136 din 07.08.2014 și Certificatului de moștenitor legal nr.3142 din 07.08.2014, eliberate de către notarul public Florea Adelina, cu sediul biroului în mun.Chișinău, bd.Dacia,24. 

Share on print