Spinachii Ion

Cet. Spinachii Ion, născut la 02.07.1950, titularul buletinului de identitate A 32066546, eliberat de of. 32, la  21.04.2005, IDNP - 2003032008134, domiciliat (-ă)  în   mun. Soroca, str. N. Soltuz nr. 4, ap. 15,  Republica Moldova  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de schimb a  terenurilor agricole   nr....

BEICO AURELIA

NOTARUL  Boico Liliana, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, str. M. Eminescu, 42, ap. 13,  anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.  BEICO AURELIA,   născut/ă  la  02 087.1939,  IDNP  2001038229311,  decedat/ă la  08/04/2022.   Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  04.07.2022. ------- ...

Terzinov Dmitri

NOTARUL TARLEVA IRINA, cu sediul biroului la adresa: UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Pobeda, 113, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului  cet.Terzinov Dmitri,  născut/ă la 11.10.1964, a decedat/ă la  26 februarie 2022, IDNP0992804190370. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data după expirarea termenului de 3 luni. În...

MÎNDRILĂ OLGA

NOTARUL LAZARI ANGELINA,   cu   sediul   biroului   la   adresa: R. Moldova, mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 70, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.MÎNDRILĂ OLGA, născută la 05.09.1949, IDNP 2001033298796, decedată la 07.05.2022.    Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru...

GHILESCU LIUBOV

Notarul GHEDREUŢAN DINA, cu sediul biroului la adresa: or.Drochia, str. 31 August 16/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. GHILESCU LIUBOV, născută la 29.07.1938, IDNP 2001074140379, decedat la data de 02.10.2021. ---------- Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 29.09.2022.        ...

Verdeș Agafia

NOTARUL Goinic Cristina, cu sediul biroului la adresa: or. Florești, str. Gării 3, nr.5, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Verdeș Agafia, născută la 17.09.1940, IDNP 2002038121618, decedată  la „30” noiembrie  2021.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 27.10.2022.  ...

Nigai Valerii

Notarul Capaţînă Lilia, cu sediul biroului la adresa: or.Anenii Noi str.Chișinăului nr.10, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Nigai Valerii, născut la 01.12.1960, numărul de identificare 2006025042702, decedat la 23.04.2021. În conformitate cu prevederile art.2390 alim.(2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni...

Nicula Maria

Notarul Capaţînă Lilia, cu sediul biroului la adresa: or.Anenii Noi str.Chișinăului nr.10, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Nicula Maria, născută la 19.07.1934, numărul de identificare 0981908552939, decedată la 10.12.2021. În conformitate cu prevederile art.2390 alim.(2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni...

Covali Lidia

NOTARUL Moscalu Elena, cu sediul biroului la adresa: mun. Edineţ, str. Independenţei, nr. 102, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Covali Lidia, născută la 19.04.1952, IDNP 0982102149073, decedată la 08.09.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 27.12.2022.            ...