Carpova Valentina

Carpova Valentina

Notarul, Cramarenco Valentina, cu sediul biroului: Republica Moldova,or. Căușeni, str. Meșterul Stanciu, 3,  anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului D-nei Carpova Valentina, cetățean al Republicii Moldova,  născută la data de  31 august 1941 și decedată la data de 16 iunie 2021,  IDNP 2001018248082. 

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de  28 decembrie an. 2022.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.    Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor,  sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o 

Share on print