Braduțan Maria

Cet. Braduțan Maria,  născut (ă) la 17.07.1932, IDNP – 2001075454053, domiciliat(-ă) în s. Căinarii Vechi, r. Soroca, R. Moldovaaduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 4905 din 10.08.2006, eliberat de notarul Cebotarean Tatiana.

Share on print