Barbuța Lidia

Barbuța Lidia28.09.2022Notarul  Cramarenco Valentina, cu sediul biroului la adresa: or.Căușeni, str. Miheșterul Stanciu, nr.3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Barbuța Lidia, născută la data de 13 ianuarie anul 1954, cetățean al Republicii Moldova, IDNP 2007018013769, care a urmat la data de 11 octombrie anul 2020.Eliberarea certificatului de...

BOCEAROVA LUDMILA

Notarul GÎSCĂ LUDMILA, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 6, bir. 330, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CEBOTARI OLGA, născută la data de 08.02.1950, IDNP 2004048140788, decedată la data de 19.11.2021. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 28.12.2022....

ROTARU GALINA

Notarul  Stahurschi Vasile, cu sediul biroului la adresa: mun.Chișinău, str.Mihail Kogălniceanu nr.46, of.12, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ROTARU GALINA, născută la data de 01 martie anul 1956, cetățeană a Republicii Moldova, IDNP 0960712555716, care a urmat la data de 13 noiembrie anul 2021. Eliberarea certificatului...

Carpova Valentina

Carpova Valentina28.09.2022Notarul, Cramarenco Valentina, cu sediul biroului: Republica Moldova,or. Căușeni, str. Meșterul Stanciu, 3,  anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului D-nei Carpova Valentina, cetățean al Republicii Moldova,  născută la data de  31 august 1941 și decedată la data de 16 iunie 2021,  IDNP 2001018248082. Eliberarea certificatului de moștenitor este...

Șaban Ana

Șaban Ana28.09.2022D-na Șaban Ana, cetățean al Republicii Moldova, născută la 07.08.1960, IDNP 0972702813504, domiciliată în Republica Moldova, or. Căușeni, str. Ana și Alexandru, 20 ap.58, aduce la cunoștință pierderea originalului Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.3206 din 22.07.2011 și Certificatului de...

Mațiuc Ana

NOTARUL Romanescu Mihail, cu sediul biroului la adresa: or. Rezina, str. 27 August 46, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Mațiuc Ana, născută la 19.12.1960, IDNP 2005028013962, decedată la 20.08.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 28.12.2022. În conformitate cu prevederile art. 2390...

Parfenii Silvia

cet. Parfenii Silvia, cetățean moldovean, născută la 17.08.1947, c/p 2006042006246, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, șos.Muncești, 788 ap.35, aduce la cunoștință pierderea originalului Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.3136 din 07.08.2014 și Certificatului de moștenitor legal nr.3142 din 07.08.2014, eliberate de...

Gumenicenco Nadejda

NOTARUL VIZANT MARIANA, cu sediul biroului la adresa: mun.Chișinău, str.Alexandr Pușkin nr.26, of.207-208, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Gumenicenco Nadejda, născută la data de 23.08.1929, decedată la data de 30.12.2021, numărul de identificare 2001042673212.          Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...

Braduțan Maria

Cet. Braduțan Maria,  născut (ă) la 17.07.1932, IDNP - 2001075454053, domiciliat(-ă) în s. Căinarii Vechi, r. Soroca, R. Moldovaaduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 4905 din 10.08.2006, eliberat de notarul Cebotarean Tatiana.

Șevcenco Margarita

Notarul, Tatiana Carpov, cu sediul biroului: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 139, of. 19,  anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Șevcenco Margarita, cetățean al Republicii Moldova,  născută la data de  27 octombrie 1934 și decedată la data de 16 mai 2022,  numărul de identificare...