Reuniunea de lucru a notarilor din Republica Moldova și România

În perioada 25 – 27 august curent, la invitația Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR), o delegație a Notarilor din Republica Moldova, condusă de Președintele Camerei Notariale din Republica Moldova doamna notar Lilia Chirtoacă și însoțită de doamna Tatiana Tverdun, Șef Direcție Avizare Acte Normative din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova, a efectuat o vizită de lucru în România.

În cadrul acestei vizite, Ministerul Justiției al României a organizat, în dimineața zilei de 25 august, o întâlnire cu delegațiile notarilor din cele două state. Scopul acestei întrevederi fiind transpunerea în practică a Planului de acțiuni în domeniul justiției între Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Republicii Moldova pentru perioada 2022-2024, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022.

Delegațiile notarilor au fost primiți la Ministerul Justiției al României de către domnul Secretar de stat al Ministerului Justiției George Cătălin Șerban și doamna Șef serviciu Cristina Elena Tănase, Serviciul Profesii Juridice Conexe din Ministerul Justiției.

În cadrul întrevederii la Ministerul Justiției au fost dezbătute temele de interes din cele menționate la punctul 9 al Planului de acțiuni în domeniul justiției menționat ,,Schimbul de bune practici în domeniul profesiilor juridice conexe”:

– analiza comparativă a actelor normative ce guvernează profesia de notar public în România și profesia de notar în Republica Moldova, cu precădere a diferențelor fundamentale; 

– analiza progreselor de ordin practic din activitatea notarială din România, care au condus la eficientizarea și creșterea calității serviciilor prestate;

– reglementările și practicile care au contribuit la combaterea corupției, la creșterea securității circuitului civil și la sporirea gradului de încredere al beneficiarilor serviciilor notariale.

De asemenea, pe parcursul întrevederii la Ministerul Justiției au fost abordate problemele ce țin de implementarea cadrului normativ privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și cele ce țin de reglementarea plăților notariale.

La această întâlnire au fost prezenți și reprezentanții Ambasadei Republicii Moldova în România, în persoana Excelenței sale domnul Ambasador Victor Chirilă și a Ministrului Consilier la Ambasada Republicii Moldova în România, doamna Mihaela Manoli.

În continuarea aceleiași zile, delegația notarilor din Republica Moldova a vizitat sediul UNNPR și al Camerei Notarilor Publici București și a desfășurat două vizite de informare.

Reieșind din preocupările actuale ale notarilor din Republica Moldova ce țin de asigurarea păstrării arhivei activității notariale, la solicitarea delegației, a fost organizată vizita la Arhiva Camerei Notarilor Publici București, care constituie un spațiu realizat la cei mai înalți parametri tehnici și arhitecturali, fiind dotat cu sisteme și instalații care oferă un grad maxim de siguranță și ușurință în exploatarea arhivei deținute, în conformitate cu normele în vigoare. Colegii din România au împărtășit experiența și pașii întreprinși pentru organizarea și administrarea arhivei notariale, precum și dificultățile cu care s-au confruntat. Acest fapt acordă posibilitatea abordării comparative a problemelor și divergențelor, precum și preluarea bunelor practici în acest domeniu.     

Vizita la Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN – INFONOT), înființat la data de 01.05.2013 în baza Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, scopul căruia este cel de informatizare a serviciului notarial prin administrarea registrelor naționale notariale, implementarea softurilor de gestiune a birourilor notariale și orice altă activitate de informatizare/digitalizare, create pentru securizarea actului notarial, a constituit examinarea unei alte mari preocupări actuale ale notarilor din Republica Moldova, abordate în cadrul pregătirii acestei vizite.

În următoarele zile, delegația Republicii Moldova a continuat vizita de lucru la Brașov, unde la sediul Camerei Notarilor Publici Brașov a fost organizată întălnirea cu notari reprezentanți ai Camerei Notarilor Publici din Brașov.

În cadrul atelierelor de lucru, împreună cu colegii români au fost dezbătute teme practice de interes comun, în special ce țin de evoluția legislației în domeniul succesiunii. A fost prezentată evoluția istorică a sistemului notarial din Republica Moldova și sub aspect comparativ a fost discutată dezbaterea procedurilor succesorale, inclusiv prin prisma modernizării Codului Civil al Republicii Moldova. De asemenea, au avut loc discuții pe marginea aspectelor comparative ale legislațiilor ambelor state pe segmentul plăților notariale, elaborarea cadrului normativ privind conceptul actului notarial electronic și al activității notariale electronice, precum și conceptul arhivei activității notariale.

În contextul analizei problemei ținerii și gestionării arhivei activității notariale, a avut loc o vizită de informare la sediul Arhivei Camerei Notarilor Publici Brașov, unde a fost efectuată o prezentare generală despre organizarea serviciului de arhivă la nivelul fiecărei Camere Notariale, încăperile deținute de fiecare Cameră Notarială pentru depozitarea arhivelor, atît a notarilor publici în funcție, cît și a celor care și-au încetat activitatea, oportunitățile pe care le au notarii publici din cadrul fiecărei Camere Notariale să depoziteze propriile arhive în cadrul acestor entități, chiar și în perioada desfășurării activității notariale, cu asigurarea accesului la propria arhivă oricând în cursul propriei activități, prin intermediul reprezentantului Camerei Notariale cu atribuții în domeniul arhivistic.

            Totodată, în vederea menținerii colaborării interstatale româno-moldave și îmbunătățirea cadrului legislativ național, prin însușirea prevederilor legislative funcționale și bunelor practici adaptate sistemului notarial național, au fost inițiate discuții pentru semnarea unul Protocol de colaborare a Camerei Notariale Brașov și a Camerei Notariale din Republica Moldova.

Pe parcursul întregii vizite, delegația notarilor din Republica Moldova a fost însoțită de delegația notarilor din România constituită din: domnul notar public Ion Marin, Vicepreședintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, doamna notar public Laura Badiu, Președintele Camerei Notarilor Publici București, domnul notar public Nicușor Crăciun, Președinte al Camerei Notarilor Publici Brașov și domnul notar public Sergiu Sorin Marina, reprezentatul Camerei Notarilor Publici București în Consiliul Uniunii și membru al Biroului executiv.

Astfel, această vizită a constituit o oportunitate excelentă pentru notariatele din Republica Moldova și România de a relua bunele relații stabilite încă de la (re)înființarea Notariatului Public din cele două țări (1995 în România și 1998 în Republica Moldova) și continuitatea acestor relații pe o nouă ascensiune, în contextul acordării statutului Republicii Moldova de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Share on print