ZAVAŢCHI STANISLAV

Notarul Russu Gheorghe, cu sediul biroului la adresa:or.Rîşcani, str.31 August nr.7, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.ZAVAŢCHI STANISLAV, născut la 13.07.1953, IDNP 0980804309803, decedat la 27.02.2021.             Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 10.12.2022.             În conformitate cu prevederile art.2390 alin.(2) Cod...

COVALENCO ION DUMITRU

Notarul LUCHIAN  ANATOLIE, cu sediul biroului la adresa: or.Ştefan Vodă str. 31 August, nr.11, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. COVALENCO  ION  DUMITRU, născut la 29.10.1941, IDNP 0971903818697, care a decedat la 07  februarie 2022.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  01.12.2022....

CASTRUBIN MARIA

NOTARUL MACAR VERONICA, cu sediul biroului la adresa: mun.Hînceşti, str.Chişinău, nr.6, anunţă că la data de 01.09.2022 a fost deschisă procedura succesorală în urma decesului cet. CASTRUBIN MARIA, născută la 04.10.1940, cod personal 2001075491285, decedată la data de 01.10.2021.-----------------------------------------------------------------------------         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată peste 3 (trei) luni...

Vîrcolici Larisa

cet.Vîrcolici Larisa, cetăţeană a R.Moldova, IDNP 2002027019678, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Ciocîlteni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr.1437 din 02.03.2006, eliberat de către notarul Lencuţa Iulia cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.

PĂCURARU VASILE

   Notarul BUTUC RODICA, cu sediul biroului în mun.Cahul, pr.Republicii nr.17 A, Republica Moldova anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului  cet.PĂCURARU VASILE, născut la 22 octombrie 1957, IDNP 0992901080910, decedat la  20 decembrie 2020. Eliberarea  certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru  data  de 01 octombrie 2022....

UMANEȚ VALENTINA

Cet. UMANEȚ VALENTINA, domiciliat , mun.Chișinău, str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici nr.14/1, ap.37, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață  nr.7158 din data de 10.10.2013, autentificat de  notarul Lăpușneanu Tamara.

POGONEŢ ANA

NOTARUL MARIA MAZUR, cu sediul biroului la adresa: oraşul Drochia, str. Sfatul Ţării 9, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cetăţenei POGONEŢ ANA, născută la 10.02.1929, IDNP 2002030079230, decedată la 24.05.2020.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 15.09.2022.         În conformitate cu...

HOREICA ANA

NOTARUL MIŞCENCO ALEXANDRU , cu sediul biroului la adresa: r-ul Leova,oraşul Leova,str.Independenţei,nr.24, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.HOREICA ANA, născută la 27.08.1942, IDNP 2001023240370, decedată la 21.09.2021.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 03.10.2022.         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

TERMAN TUDOR

NOTARUL MIŞCENCO ALEXANDRU , cu sediul biroului la adresa: r-ul Leova,oraşul Leova,str.Independenţei,nr.24, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.TERMAN TUDOR, născut la 27.06.1954, IDNP 2001023200804, decedat la 13.05.2022.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 02.10.2022.         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

BUJOR DMITRII

NOTARUL MARIA MAZUR, cu sediul biroului la adresa: oraşul Drochia, str. Sfatul Ţării 9, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cetăţeanului BUJOR DMITRII, născut la 10.07.1938, IDNP 2002030074095, decedat la 04.11.2020.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 20.09.2022.         În conformitate cu...