Guţanu Iurie

NOTARUL Conoval Ion, cu sediul biroului la adresa:or. Floreşti, str. 31 August 51, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Guţanu Iurie, decedat la 25.11.2021, născut la 15.09.1965, numărul de identificare 0982205387408. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil  pentru data de 26.10.2022.         În conformitate cu...

PROCA MIHAIL

NOTARUL MARIA MAZUR, cu sediul biroului la adresa: oraşul Drochia, str. Sfatul Ţării 9, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cetăţeanului PROCA MIHAIL, născut la 06.09.1934, IDNP 2001030222855, decedat la 14.12.2021.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 15.08.2022.         În conformitate cu...

CÎRSTEA VALENTINA

NOTARUL  BUZU IADVIGA, cu sediul biroului la adresa: or. Florești str. V. Lupu nr. 58, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CÎRSTEA VALENTINA, născută la 18 august 1943, IDNP 2001075227697, decedată la 26 februarie 2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de...

MOLDOVAN NICOLAE

NOTARUL  BUZU IADVIGA, cu sediul biroului la adresa: or. Florești str. V. Lupu nr. 58, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MOLDOVAN NICOLAE, născut la 11 aprilie 1928, IDNP 0992411387475, decedat la 15 octombrie 2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de...

Turîşeva Liudmila

         NOTARUL POPOVICI ADRIAN, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălţi, strada Mihail Sadoveanu nr. 2/47, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Turîşeva Liudmila, născută la 19.02.1939, IDNP 2001004551545, decedată la                                        „09” ianuarie anul 2021.          Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de...

Dănilă Ion

cet.Dănilă Ion, născut la 21.05.1987, IDNP 2002027052938, domiciliat în R.Moldova, mun.Orhei, str. M. Sadoveanu, nr.24, bl.B, ap.16 cu cet.Băetrău Tatiana, născută la 18.08.1980, IDNP 0971906270081, domiciliată în R.Moldova, mun.Orhei, str. M. Sadoveanu, nr.24/B, ap.16, aduc la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatului de moștenitor testamentar nr.19053 din 01.11.2010, eliberat de...

Crîșmaru Ion

      cet. Crîșmaru Ion, cetățean moldovean, născut la 13.03.1974, c/p 0980906408909, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chișinău, bd.Dacia, 73/3 ap.12, aduce la cunoștință pierderea originalului Contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului, autentificat de notarul  Ursu Adelina, cu sediul biroului în mun.Chișinău, bd.Dacia, 24, la data de 02.07.2003 cu nr.4486.

NEPOTU DUMITRU

Cet. NEPOTU DUMITRU, cu domiciliu în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Igor Vieru nr. 18, ap. 85, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Duplicatul Contract de donație cu nr. 2976 autentificat la 08.11.2006, de către notarul, Gratii Boris, originalul căruia se păstrează în arhiva notarului, Gratii Boris.

BERNAVSCAIA MARIA

NOTARUL PANTELEEV ALA, cu sediul biroului la adresa: or.Drochia, bd.Independenţei, nr.3, of.21, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.BERNAVSCAIA MARIA, născută la 10.05.1929, IDNP 2002012053205, decedată la 02.12.2020.Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil în termen de 1 lună din data deschiderii dosarului.         În conformitate cu prevederile art.2390...

BABALEU IVAN

NOTARUL MARIA MAZUR, cu sediul biroului la adresa: oraşul Drochia, str. Sfatul Ţării 9, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cetăţeanului BABALEU IVAN, născut la 03.01.1957, IDNP 2006012001075, decedat la 06.02.2021.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 10.08.2022.         În conformitate cu...