OSTAPENCO SERGHEI

Cet.OSTAPENCO SERGHEI, cetățean al Republicii Moldova, domiciliată în sat.Ochiul Roș, r-nul Anenii Noi, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie, înregistrat cu nr.4096 din data de 16.12.2008 și Certificatului de moștenitor Legalcu nr. 4098 din data de 16.12.2008.———————————————————————————————————-

Share on print