Medvidi Efimia

Cet. Medvidi Efimia, născută la data de 24.04.1954, număr de identificare 2005025068617, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, orș. Anenii Noi, str. Tighina, nr. 3, ap. 13, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare, înregistrat în Registrul actelor notariale sub nr. 3400 la data de 19.06.1998, eliberat de Pârcălab Valentina notar de stat la BNS Anenii Noi.

Share on print