Jitaru Alexei Constantin

Cet. Jitaru Alexei Constantin, cu domiciliul în s. Carahasani r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

Contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor, autentificat de notarul Suhaia Liubovi cu nr. 4321 la 03.11.2003.

Share on print