GRUPURI DE LUCRU

  1. Grupul de lucru privind ajustarea cadrului normativ pentru elaborarea Conceptului actului notarial electronic și activității notariale electronice

Grup de lucru creat prin OMJ nr. 141 din 06.06.2022, în componența:

Ciobanu Stela – secretar general, Ministerul Justiției. Președintele grupului de lucru

Sandu Ina – notar, teritoriul de activitate r. Telenești, secretarul grupului de lucru

Guranda Rodica – notar, teritoriul de activitate mun. Chișinău, secretarul grupului de lucru,

Glavan Ion – șef adjunct direcție interimar, Direcția elaborare acte normative, Ministerul Justiției

Rusu Cristina – șef, Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției

Cazac Octavian – doctor în drept, conferențiar universitar,

Rusnac Aliona – doctor în drept, conferențiar universitar,

Bejenar Denis – notar, teritoriul de activitate mun. Orhei;

Chirtoacă Lilia – notar, teritoriul de activitate mun. Chișinău,

Kiseliova Olga – notar, teritoriul de activitate mun. Chișinău,

Mocanu Elena – notar, teritoriul de activitate mun. Chișinău,

Teleucă Aliona – notar, teritoriul de activitate mun. Chișinău,

Țurcan Daniela – notar, teritoriul de activitate mun. Chișinău,

Vișanu Oxana – notar, teritoriul de activitate mun. Orhei.

Notarii delegați în grupul de lucru în temeiul deciziei Consiliului Camerei Notariale nr.4 din 28.01.2022 (se anexează).

  1. Grupul de lucru pentru ajustarea cadrului normativ privind modul de păstrare, ordonare, evidență și ținere a arhivei activității notariale

Grup de lucru creat prin OMJ nr. 142 din 06.06.2022, în componența:

Rusu Cristina – șef, Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției, președintele grupului de lucru

Dimitriu Svetlana – notar, teritoriul de activitate mun. Bălți, secretarul grupului de lucru,

Vidrașcu Alexandra – notar, teritoriul de activitate mun. Chișinău,

Mardari Maria – notar, teritoriul de activitate mun. Chișinău,

Vișanu Oxana – notar, teritoriul de activitate mun. Orhei,

Teleucă Aliona – notar, teritoriul de activitate mun. Chișinău,

Scripnic Radu – consultant principal, Direcția elaborare acte normative, Ministerul Justiției,

Poalelungi Elena – șef adjunct, Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției,

Munteanu Ludmila – inspector principal, Direcția monitorizare și control al arhivelor departamentale, Arhiva Națională a Arhivelor

Notarii delegați în grupul de lucru comun cu Ministerul Justiției pentru elaborarea cadrului normativ privind modul de păstrare ordonare, evidență și ținere a arhivei activității notariale în temeiul deciziei Consiliului Camerei Notariale nr. 1 din 22.04.2022 (se anexează).

Notari delegați în grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor cadrului legal privind modul de păstrare ordonare, evidență și ținere a arhivei activității notariale, inclusiv privind stabilirea regulilor de transmitere și păstrare a arhivei activității notariale către Camera Notarială și identificarea sediului pentru arhiva Camerei Notariale în temeiul deciziei Consiliului Camerei Notariale nr. 2 din 05.04.2022 (se anexează).

  1. Grup de lucru pentru elaborarea cadrului normativ privind plățile pentru serviciile prestate de notari

Grup de lucru creat prin OMJ nr. 140 din 06.06.2022, în componența:

Mihailov-Moraru Veronica – secretar de stat, Ministerul Justiției, președintele grupului de lucru

Beliban-Rațoi Ludmila – notar, teritoriul de activitate mun. Chișinău, secretarul grupului de lucru,

Zgardan Diana – notar, teritoriul de activitate mun. Chișinău,

Belicesco Oleg  – notar, teritoriul de activitate mun. Chișinău,

Dimitriu Svetlana – notar, teritoriul de activitate mun. Bălți,

Chirtoacă Lilia – notar, teritoriul de activitate mun. Chișinău,

Glavan Ion – șef adjunct direcție interimar, Direcția elaborare acte normative, Ministerul Justiției,

Bordeianu Natalia – consultant principal, Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției,

Notarii delegați în grupul de lucru în temeiul deciziei Consiliului Camerei Notariale nr. 6 din 28.02.2022 (se anexează).

Share on print