Țara Sofia

NOTARUL PIETRARU IURIE, cu sediul biroului la adresa: oraşul Şoldăneşti, strada Izvoarelor nr.2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.  Țara Sofia, născută la data de 01.08.1935, număr de identificare 2002038075423, decedată la 23.05.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de 3 luni...

Medvidi Efimia

Cet. Medvidi Efimia, născută la data de 24.04.1954, număr de identificare 2005025068617, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, orș. Anenii Noi, str. Tighina, nr. 3, ap. 13, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare, înregistrat în Registrul actelor notariale sub nr. 3400 la data de 19.06.1998, eliberat...

Jitaru Alexei Constantin

Cet. Jitaru Alexei Constantin, cu domiciliul în s. Carahasani r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor, autentificat de notarul Suhaia Liubovi cu nr. 4321 la 03.11.2003.

FURTUNA GRIGORE

Notarul GHEDREUŢAN DINA, cu sediul biroului la adresa: or.Drochia, str. 31 August 16/1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. FURTUNA GRIGORE, născut la 28.07.1938, IDNP 2001012294962, decedat la data de 11.11.2021. ------- Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 22.08.2022.             În conformitate...

Sapogovscaia Oxana

Cet.Sapogovscaia Oxana, domiciliată în mun. Bălți, bul. Eminescu, 7, ap. 44, ce este succesoarea cet. Ghimbra Nadejda, dec. la 27.07.2021, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testamentului cu nr.17066 din 13.10.2011, întocmit de notarul Balan Marina.

Trandafir Alexandra

Notarul Teleucă Aliona, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării             nr. 18, Tel. 022-23-33-71, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului  Trandafir Alexandra, născută la 01.06.1956, IDNP 2001028202353, decedată la 12.03.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de                    21 august 2022, cu...

Danilova Tatiana

Notarul Pistriuga Vitalii, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Danilova Tatiana, născut/ă la 10.06.1963, IDNP 2005003116154, decedat/ă la 07.11.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului de 3 luni de la publicarea anunţului...

FLOREA OLGA

Notarul Bulgac Svetlana, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, nr.148, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. FLOREA OLGA, născut/ă la 08.11.1935, decedat/ă la data de 24.02.2022, numărul de identificare 0971107961151. În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în...

OSTAPENCO SERGHEI

Cet.OSTAPENCO SERGHEI, cetățean al Republicii Moldova, domiciliată în sat.Ochiul Roș, r-nul Anenii Noi, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie, înregistrat cu nr.4096 din data de 16.12.2008 și Certificatului de moștenitor Legalcu nr. 4098 din data de 16.12.2008.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gramacova Anna

NOTARUL Goinic Cristina, cu sediul biroului la adresa: or. Florești, str. Gării 3, nr.5, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Gramacova Anna, născută  la 25.12.1936, IDNP 2001022494431, decedată  la „16” martie  2022.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 21.08.2022.         În conformitate...