Comunicat

          În perioada 14-15 iulie 2022, la invitația Camerei Notariale din Lituania, reprezentanții Camerei Notariale din Repubilicii Moldova, Ministerului Justiției și Agenției de Guvernare Electronică au efectuat o vizită de studiu, schimb de experiență la Camera Notarială și la 2 birouri notariale din Lituania.          La eveniment au participat  Președintele Camerei...

Cutia Maria

           NOTARUL CIORBA VALENTINA,  cu sediul  biroului pe adresa mun.Ungheni, str.Mihai Eminescu, nr.22, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma  decesului  cet. Cutia Maria, decedată la data de 12.04.2022, n.i.2004036012091, cu ultimul domiciliu r.Ungheni, s.Cetireni.             Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  19.08.2022.             În conformitate...

BÎRNAZ MIHAIL

NOTARUL Danil Anghelina, cu sediul biroului la adresa: or. Dondușeni, str. Independenței, nr. 25, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.    BÎRNAZ MIHAIL,    născut   la data  15 octombrie 1957, IDNP    2003011004665,   decedat  la 13 ianuarie 2020.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  19...

GONCEARI SERGHEI

         NOTARUL Jernovaia Tatiana, cu sediul biroului la adresa: mun.Bălţi, str.Mihai Viteazul nr.50/3, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. GONCEARI SERGHEI, născut la 11 martie 1966, IDNP 0960501040870, decedat la data de 19 martie 2022.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 25...

CHINAH ZOIA

         NOTARUL Jernovaia Tatiana, cu sediul biroului la adresa: mun.Bălţi, str.Mihai Viteazul nr.50/3, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CHINAH ZOIA, născută la 29 noiembrie 1946, IDNP 2003004106961, decedată la data de 27 martie 2022.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 25...

CHINAH ANATOLI

         NOTARUL Jernovaia Tatiana, cu sediul biroului la adresa: mun.Bălţi, str.Mihai Viteazul nr.50/3, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CHINAH ANATOLI, născut la 25 iulie 1945, IDNP2000004160757, decedat la data de 02 noiembrie 2020.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 25 august...

ŢONCU GHEORGHII

NOTARUL MACAR VERONICA, cu sediul biroului la adresa: mun.Hînceşti, str.Chişinău, nr.6, anunţă că la data de 19.07.2022 a fost deschisă procedura succesorală în urma decesului cet. ŢONCU GHEORGHII, născut la 09.11.1961, cod personal 2005020011401, decedat la data de 27.11.2020.-------------------------------------------------------------------------------         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată peste 3 (trei) luni...

SILOCI DMITRI

Notarul Bagrin Maria, cu sediul biroului la adresa: or. Căuşeni, bd. Mihai Eminescu, 8/63, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului lui SILOCI DMITRI, născut la data de 13.10.1952, IDNP 2005018029920, decedat la data de 06.10.2021. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată după expirarea termenului de 3 (trei) luni...

BÎRLIBA PARASCOVIA

NOTARUL MARIA MAZUR, cu sediul biroului la adresa: oraşul Drochia, str. Sfatul Ţării 9, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cetăţenei BÎRLIBA PARASCOVIA, născută la 02.10.1941, IDNP 2002030019935, decedată la 23.04.2020.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 10.08.2022.         În conformitate cu...

DODIŢA ELENA

Notarul Russu Gheorghe, cu sediul biroului la adresa:or.Rîşcani, str.31 August nr.7, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.DODIŢA ELENA, născută la 02.07.1942, IDNP 2002030026186, decedată la 06.09.2019.             Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de 25.10.2022.             În conformitate cu prevederile art.2390 alin.(2) Cod...