ЮURCANU TATIANA

Cet. ЮURCANU TATIANA, domiciliatг оn or. Drochia, str. M. Varlaam, nr. 11, ap.8, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare  nr.  4524 din 17.08.2017, autentificat de notarul Ghedreuţan Dina.

Share on print