Gîlca Maria

NOTARUL  Radu Iulian, cu sediul biroului la adresa: or.Soroca, str.Alexandru cel Bun 50/4, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.           Gîlca Maria,    născut la 15.08.1940,  decedat la 25.11.2020, IDNP- 2001075443745     Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 10.10.2022.         În conformitate cu prevederile...

GAJU CLAVDIA

NOTARUL SOLTAN ROMAN, cu sediul biroului pe adresa: mun.Chişinăui, bd.Mircea cel Bătrîn, 5/3, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. GAJU CLAVDIA, născut(ă) la 08.04.1941, IDNP 2002048041283, decedat(ă) la 23.04.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 07.10.2022. În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

Cerevatîi Ion

          Notarul, Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului la adresa: or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 65/6, R. Moldova, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Cerevatîi Ion, decedat la 14.03.2021, numărul de identificare 0981908269480, cu ultimul domiciliu sat. Bîrnova, r-nul Ocnița, Republica Moldova.           Eliberarea certificatului...

MÎŢĂ VICTOR

NOTARUL MIŞCENCO ALEXANDRU , cu sediul biroului la adresa: rul Leova, oraşul Leova, str.Independenţei, nr.24, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.MÎŢĂ VICTOR, născut la 21.05.1951, IDNP 2001023216380, decedat la 03.09.2021. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 05.08.2022.         În conformitate cu prevederile art....

MARIN GHEORGHE

NOTARUL MORARU-MELINTE IRINA, cu sediul biroului la adresa: orașul Nisporeni, str. Suveranităţii, nr. 13, ap. 31, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MARIN GHEORGHE, născut la 28.04.1961, IDNP 0980108242226, decedat la 18.12.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 07.10.2022, cu condiția constatării cu...

Ursan Gheorghe

NOTARUL Moscalu Elena, cu sediul biroului la adresa: mun. Edineţ, str. Independenţei, nr. 102, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Ursan Gheorghe, născut la 15.06.1939, IDNP 0981808147927, decedat la 15.06.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 06.10.2022.             În conformitate cu prevederile art....

IOVU EFROSINIA

    NOTARUL, Şişianu Maria,  cu sediul biroului la adresa: or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr.11, bir.2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.IOVU EFROSINIA, născută la data de 10.10.1957, IDNP  2008044001803, decedată la  data de 01.08.2021.     Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data   06.10.2022.        ...

Gherasimova Larisa

NOTARUL Buga Georgeta, cu sediul biroului la adresa: orş. Anenii Noi, str. Chişinăului nr. 2, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Gherasimova Larisa, născută la 04 noiembrie 1966, IDNP 0962109555282, decedată la 30 mai 2022.                  Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data...

PETROV ELENA

Cet. PETROV  ELENA, cetățean al R. Moldova, data naşterii 06.11.1949, IDNP 0990212226638, domiciliată în R. Moldova, r-nul Sîngerei, satul Rădoaia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor legal nr. 4608 din 28.10.2014, eliberat de notarul din or. Sîngerei - G. Horoşaia.

ЮURCANU TATIANA

Cet. ЮURCANU TATIANA, domiciliatг оn or. Drochia, str. M. Varlaam, nr. 11, ap.8, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vînzare-cumpărare  nr.  4524 din 17.08.2017, autentificat de notarul Ghedreuţan Dina.