CEREDNIC IURII

CEREDNIC IURII, cetățean al Republicii Moldova, data naşterii 06.06.1956, domiciliul: Republica Moldova, or. Nisporeni, str. G. Coșbuc nr. 13, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 10054, din 20.09.2013, eliberat de Notarul  Butnaru Rodion.

Share on print