Anunț!

În legătură cu organizarea de către Comisia de concurs din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova, a concursului pentru selectarea membrului Comisiei de licențiere și a supleantului acestuia, din rîndul reprezentanților societății civile, în temeiul pct. 18 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiei de licențiere a activității notariale și procedura de selectare a membrilor comisiei de licențiere a activității notariale „verificarea reputaţiei ireproşabile a candidatului are loc prin publicarea curricumului vitae şi a scrisorii de recomandare a acestuia pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei, iar la decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia. Neprezentarea obiecțiilor la adresa persoanei candidatului din partea autorităților publice și/sau societății civile, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare, se echivalează cu deținerea reputației ireproșabile de către candidat.

În legătură cu cele expuse, lista candidaților și CV-urile acestora, le găsiți accesând link-ul indicat mai jos.

Link: https://www.justice.gov.md/ro/content/conformitate-cu-pct-18-din-regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-comisiei-de

Share on print