CEBAN ANDREI

NOTARUL ILIESCU Ludmila, cu sediul biroului la adresa: or. Telenești, str. Ștefan cel Mare, 10/2, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CEBAN ANDREI, născut la data de 12.10.1948, IDNP 2005035076626, decedat la data de 26.07.2020. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 10.10.2022. În...

SCLIFOS MARIA

NOTARUL DUMBRAVA MARIANA, cu sediul biroului la adresa: MD-2045, mun. Chişinău, str. Studenţilor nr. 7/9, of. 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. SCLIFOS MARIA, născută la data de 22.02.1947, decedată la data de 12.05.2022, număr de identificare 2000021050352. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...

STAJILOV VIORICA

NOTARUL DUMBRAVA MARIANA, cu sediul biroului la adresa: MD-2045, mun. Chişinău, str. Studenţilor nr. 7/9, of. 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. STAJILOV VIORICA, născută la data de 24.02.1967, decedată la data de 18.05.2022, număr de identificare 0982602020391. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...

CEREDNIC IURII

CEREDNIC IURII, cetățean al Republicii Moldova, data naşterii 06.06.1956, domiciliul: Republica Moldova, or. Nisporeni, str. G. Coșbuc nr. 13, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 10054, din 20.09.2013, eliberat de Notarul  Butnaru Rodion.

BOGDAN FOCA

Cet. BOGDAN FOCA, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Rădulenii Vechi, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de donaţie nr.1045 din 17.02.2014, întocmit de notarul public Conoval Eugenia.

TACHIDZE SILVIA

NOTARUL Conoval Eugenia, cu sediul biroului la adresa: R. Moldova, or. Floreşti, str. V. Lupu, 48, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. TACHIDZE SILVIA, născută la 08.05.1943, IDNP 2000038033557, decedată la 30.03.2022.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 04.10.2022.         În conformitate...

MUSTEAŢA VERA

Cet. MUSTEAŢA VERA, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, or. Mărculeşti, str. A. Mateevici, nr. 59, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul de proprietate nr.2-1548 din 21.07.1992, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.

MUSTEAŢA VALERIU

NOTARUL Conoval Eugenia, cu sediul biroului la adresa: R. Moldova, or. Floreşti, str. V. Lupu, 48, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MUSTEAŢA VALERIU, născut la 21.06.1966, IDNP 2005038075996, decedat la 22.06.2022.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 01.10.2022.         În conformitate...

Pogonii Claudia

NOTARUL PALIC FEDORA, cu sediul biroului la adresa:Chișinău, str. Alba-Iulia, 148/3, of. 209, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Pogonii Claudia, data nașterii 21.06.1946, IDNP 0971803032003, decedată la data de 03.05.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 05.09.2022. În conformitate cu prevederile art....

Anunț!

În legătură cu organizarea de către Comisia de concurs din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova, a concursului pentru selectarea membrului Comisiei de licențiere și a supleantului acestuia, din rîndul reprezentanților societății civile, în temeiul pct. 18 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiei de licențiere a activității notariale și...