Comunicat

La data de 08 iunie curent, Camera Notarială a Republicii Moldova a organizat o ședință în regim online cu participarea Președintelui Camerei Notariale din Lituania dl Marius Stračkaitis, alți reprezentanți ai Camerei Notariale din Lituania, a Secretarului General al Ministerului Justiției, dna Stela Ciobanu și membrii grupului de lucru privind elaborarea conceptului actului notarial electronic și activității notariale electronice.

În intervenția sa, Președintele Camerei Notariale a Republicii Moldova, dna Chirtoacă Lilia a salutat disponibilitatea reprezentanților Camerei Notariale din Lituania de a participa la discuții și a menționat, că comunitatea notarială din Republica Moldova este deschisă de a implementa tehnologiile informaționale, dar cu asigurarea protecției dreptului de proprietate și a altor drepturi. Autentificarea notarială constituie o garanție a securității raporturilor juridice și o condiție indispensabilă pentru prevenirea litigiilor. Pentru membrii grupului de lucru privind elaborarea conceptului autentificării electronice experiența notarilor din Lituania în acest domeniu este utilă și necesară.

În context, Secretarul General al Ministerului Justiției, dna Stela Ciobanu, a prezentat informații despre acțiunile Ministerul Justiției în domeniul digitalizării, în vederea elaborării și implementării sistemelor ce țin de dezvoltarea tehnologiilor informaționale, inclusiv autentificarea actelor notariale cu semnătura electronică. Totodată, obiectivele propuse și schimbările care urmează a fi realizate, trebuie temeinic analizate pentru a minimiza, exclude potențialele riscuri și a asigura securitatea raporturilor juridice.

În cadrul discuțiilor dl Marius Stračkaitis și alți reprezentanți ai Camerei Notariale din Lituania și-au împărtășit experiența privind actul notarial electronic, care conține garanții de securitate, conservare și disponibilitate precum actul notarial clasic, în sensul că se menține autenticitatea actului (data întocmirii, forța executorie și forța probantă). Actul electronic este protejat prin cod secret și parolă criptată care conțin datele de identificare și semnătura notarului.

De asemenea, cu participarea membrilor grupului de lucru privind elaborarea conceptului actului notarial electronic, s-a discutat despre perspectivele dezvoltării sistemului Enotary, importanța practică a registrelor de stat securizate, excluderea riscurilor de securitate, garantarea confidențialității și securității datelor electronice.

Share on print