Comunicat

Președintele Camerei Notariale, dna Chirtoacă Lilia la data de 9 iunie curent, a participat la totalizarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului TWINNING ”Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, de care au beneficiat și notarii.     

În cadrul proiectului TWINNING au fost derulate activități care au vizat transferul de experiență, capacități și bune practici în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului către instituțiile naționale. În vederea implementării acțiunilor respective, au fost organizate inclusiv pentru notari, instruiri cu participarea experților din statele membre.

În intervenția sa, Președintele Camerei Notariale a menționat că în vederea eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor, Camera Notarială este implicată în mod activ în procesul de  supraveghere a respectării de către notari a obligațiilor în acest domeniu și eforturile vor continua.

Share on print