Comunicat

La 8 aprilie curent, Președintele Camerei Notariale, Dna Chirtoacă Lilia, a participat la un eveniment în cadrul căruia a fost prezentat Raportul național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

        În intervenția sa, Dna Chirtoacă Lilia a menționat atât acțiunile realizate de Camera Notarială în calitate de organ cu funcții de supraveghere a respectării de către notari a obligațiilor în acest domeniu (aprobarea Planului anual de control în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; asigurarea supravegherii din oficiu permanente de către Camera Notarială și alte măsuri prioritare), cât și acțiuni în curs de realizare potrivit planului de activitate al Consiliului Camerei Notariale în acest domeniu (selectarea membrilor Corpului de control, instituirea Comisiilor de supraveghere și alte acțiuni ce se impun).  

        În scopul eficientizării proceselor de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor și  consolidării mecanismului de supraveghere a entităților raportoare în acest domeniu, Președintele  Camerei Notariale a propus de a implementa practici, care și-au dovedit eficiența, precum limitarea achitării în numerar și implicarea directă a Serviciului Fiscal de Stat, care dispune de mecanisme reale și deține toată informația necesară.

Share on print