ANUNȚ! Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit financiar.

Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit financiar. 

Obiectul auditului

            Entitatea de audit selectată va efectua auditul financiar al Camerei Notariale  pentru anii 2019, 2020, 2021.

            Entitatea de audit va avea acces, cu respectarea condițiilor de confidențialitate, la toate documentele și actele contabile ale Camerei Notariale.

Sarcina tehnică

            Auditul se va desfășura în conformitate cu Standardele internaționale de audit și a Caietului de sarcini elaborat de către Camera Notarială.

            În rezultatul auditului, în termen de până la două luni din data încheierii contractului, entitatea selectată va furniza:

                        1) raportul de audit;

                        2) scrisoarea de management care va conține: rezultatele controlului, punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor, recomandări pentru a înlătura deficiențele identificate.

Conținutul ofertei

                        1) datele de contact ale entității de audit;

                        2) experiența în domeniu;

                        3) CV-ul persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Camerei Notariale;

                        4) licența pentru activitatea de audit (copie);

                        5) oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, în lei MDL, cu TVA și perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

            Oferta urmează a fi datată, semnată de către ofertant, și prezentată la sediul Camerei Notariale în plic sigilat și cu ștampila entității,  în termen de 30 de zile din data publicării anunțului.

Criterii de evaluare a ofertelor:

            – experiența de cel puțin 5 ani în domeniul auditului pe piața națională;

            – calificarea echipei de audit;

            – imaginea și reputația ireproșabilă a entității de audit;

            – lipsa relațiilor de afiliere cu membrii Camerei Notariale;

            – alte criterii de evaluare, inclusiv oferta financiară.

            Înscrierea la concurs și ridicarea Caietului de sarcini se va realiza prin e-mail la adresa electronică: camera.notariala@cnm.md  sau la sediul Camerei Notariale pe adresa: mun. Chișinău, str. București 90, of.16.

            Telefon de contact: 022000701

Share on print