RADU VASILE

Dl RADU VASILE, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Chișinău, strada Independenței nr. 34, în numele Dlui RADU ION, domiciliat în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Podgoreni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 772 din 15.02.2005, eliberat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în municipiul Orhei, RM.

Share on print