RADU VASILE

Dl RADU VASILE, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Chișinău, strada Independenței nr. 34, în numele Dlui RADU ION, domiciliat în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Podgoreni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 772 din 15.02.2005, eliberat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în...

Diomin Nicolai

    NOTARUL Badalova Viorica, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, nr.30/1, of.8, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Diomin Nicolai,  născut/ă la 21.12.1939, IDNP 0971908427029, decedat/ă la 08.02.2022.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 12.06.2022.        În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2)...

GAVRILIUC MARIA

NOTARUL GRATII BORIS, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrân nr. 5/3 cod poştal: MD-2044, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. GAVRILIUC MARIA, născută la 16.05.1949, IDNP 2000048222109, decedată la 15.02.2022. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată peste 3 (trei) luni...

ROTARI GALINA

NOTARUL Cîvîrjic Natalia,   cu sediul biroului la adresa: or.Taraclia, str.Lenin, 143/5, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ROTARI  GALINA, născuta   la 07 septembrie  1961, IDNP 2002015022952, decedata  la data 10 ianuarie  2022.   Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data (11 august    anul 2022)....

Beşleaga Sofia

NOTARUL Corina MANOLE cu sediul biroului la adresa: or. Cahul, pr. Republicii 20/1 anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Beşleaga Sofia  născută la data de 20 iulie anul 1932, IDNP 2001015378962, decedată la data de 13.12.2020.Există testament.  Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea...

Eriomenco Mihail

NOTARUL Corina MANOLE cu sediul biroului la adresa: or. Cahul, pr. Republicii 20/1 anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Eriomenco Mihail  născut la data de 20 noiembrie anul 1990, IDNP 2005015101418, decedat la data de 14.11.2021.  Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după expirarea termenului...

ŞVEŢ ANDREI

NOTARUL MACAR VERONICA, cu sediul biroului la adresa: mun.Hînceşti, str.Chişinău, nr.6, anunţă că la data de 10.05.2022 a fost deschisă procedura succesorală în urma decesului cet. ŞVEŢ ANDREI, născut la 16.08.1957, cod personal 0980508208329, decedat la data de 14.04.2022.---------------------------------------------------------------------------------------         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată peste 3 (trei) luni...

JENTIMIR NATALIA

      Cet. JENTIMIR NATALIA, domiciliată în mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu nr. 4, bl. 2, p. 39, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 8 din 05.01.2004, autentificat de notarul Șova Sorelia, cu sediul pe adresa: mun Chişinău,...

Chirioglu Valentina

NOTARUL Cîvîrjic Natalia,   cu sediul biroului la adresa: or.Taraclia, str.Lenin, 143/5, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Chirioglu Valentina, născută    la 14 noiembrie anul 1957, IDNP 2005046025297, decedata  la data 10 septembrie anul 2021.   Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data (18 iulie...

Deriughin Maxim

NOTARUL Cîvîrjic Natalia,   cu sediul biroului la adresa: or.Taraclia, str.Lenin, 143/5, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.Deriughin Maxim, născut   la 17 septembrie   anul 1943, IDNP 2001046243813, decedata  la data 01 martie anul 2022.   Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data (14 iulie  2022)....