SCORICI LILIA

Notarul Kiseliova Olga, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 154, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. SCORICI LILIA, născută la data de 12.01.1965, IDNP 2005002131327, decedat la  15 decembrie 2021. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil după data de 21.07.2022 cu condiţia constatării...

RUSICA GHENADIE

Notarul Kiseliova Olga, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 154, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.  RUSICA GHENADIE, născut la data 04.12.1971, IDNP 0982402227459, decedat la data de 16 martie 2022. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil după data de 28.07.2022 cu condiţia...

BLANIȚA TUDOR

Notarul Kiseliova Olga, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 154, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BLANIȚA TUDOR, născut la data de 29.11.1949, IDNP 0990604028907, decedat la 22 octombrie 2021. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil după data de 28.07.2022 cu condiţia constatării...

Pelin Nionila

NOTARUL, Galaju Ana, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova,  mun. Chișinău, str. Miron Costin, nr. 7, of. 107,  anunță  despre  deschiderea  procedurii  succesorale  în  urma  decesului cet.  Pelin Nionila,  născută  la 16 februarie 1941, IDNP 0962308205232,  decedată la 28 iulie 2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...

Cojocari Chiril

Informație privind deschiderea procedurii succesorale     NOTARUL Radu Boldescu  cu sediul biroului la adresa: mun. Soroca, str. Mihai Eminescu,11, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Cojocari Chiril, născut la 14.05.1930  IDNP 2001074386717, decedat la 23.04.2021 . Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data...