Șeptefraț Valentina

Șeptefraț Valentina, născută la 06.08.1955, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Grenoble nr.159, bl.7, ap.35 aduce la cunoștință pierderea Contractului de vînzare-cumpărare nr.8498 din 04.05.2011, autentificat de notarul public Mirela Amihalachioaie-Ţurcan.

Share on print