BÎRNAT GHEORGHE

Notarul, Viorica Nagacevschi, cu sediul biroului la adresa: R.Moldova, mun.Chişinău, str.B.Bodoni, 45, bir.309, anunț despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BÎRNAT GHEORGHE, născut la 13 iulie 1947, IDNP 2001003080398, decedat la 19.02.2022.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru luna noiembrie, două mii douăzeci și...

GRAMA MARIANA

Cet. GRAMA MARIANA domiciliat/ă în or.Nisporeni, str.Alexandru cel Bun nr.5, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial Contract de vînzare cumpărare transmitere – primire în proprietate privată nr.2/2-710 din 01.03.1994, întocmit de notarul Jucova G.M. din or.Nisporeni

Cornei Dimitrii

NOTARUL Conoval Ion, cu sediul biroului la adresa:or. Floreşti, str. 31 August 51, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Cornei Dimitrii, decedat la 16.01.2020, născut la 20.10.1933, numărul de identificare 2001074151562. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil  pentru data de 29.07.2022.         În conformitate cu...

Cornei Elizaveta

NOTARUL Conoval Ion, cu sediul biroului la adresa:or. Floreşti, str. 31 August 51, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Cornei Elizaveta, decedată la 26.03.2019, născută la 13.06.1935, numărul de identificare 2001075190120. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil  pentru data de 29.07.2022.         În conformitate cu...

Șeptefraț Valentina

Șeptefraț Valentina, născută la 06.08.1955, domiciliată în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Grenoble nr.159, bl.7, ap.35 aduce la cunoștință pierderea Contractului de vînzare-cumpărare nr.8498 din 04.05.2011, autentificat de notarul public Mirela Amihalachioaie-Ţurcan.

Cataraga Anatolie

NOTARUL PALIC FEDORA, cu sediul biroului la adresa:Chișinău, str. Alba-Iulia, 148/3, of. 209, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Cataraga Anatolie, data nașterii 07.03.1971, IDNP 0962501543320, decedat la data de 06.04.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 20.07.2022. În conformitate cu prevederile art....

Stratu Petru

Cet. Stratu Petru, domiciliat în r-l  Florești, s. Ghindești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor testamentar nr.903 din 01.03.2013, întocmit de notarul Goinic Cristina.

Ivanova Galina

NOTARUL Goinic Cristina, cu sediul biroului la adresa: or. Florești, str. Gării 3, nr.5, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Ivanova Galina, născută  la 05.07.1937, IDNP 2001038326689, decedată  la „22” martie  2022.       Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 20.05.2022.         În conformitate...

TIZU MARIA

NOTARUL MARIA MAZUR, cu sediul biroului la adresa: oraşul Drochia, str. Sfatul Ţării 9, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cetăţenei TIZU MARIA, născută la 10.07.1942, IDNP 2001030280938, decedată la 25.09.2021.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data de 07.05.2022.         În conformitate cu...

TALPĂ ECATERINA

NOTARUL MORARU-MELINTE IRINA, cu sediul biroului la adresa: orașul Nisporeni, str. Suveranităţii, nr. 13, ap. 31, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. TALPĂ ECATERINA, născută la 18.07.1955, IDNP 0980511240628, decedată la 09.10.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 21.07.2022, cu condiția constatării cu...