TCACIUC SERGIU

Cet. TCACIUC SERGIU, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Prajila, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat cu privire la dreptul asupra cotei părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.1-1084 din 16.12.2021, întocmit de notarul Conoval Eugenia.

Share on print