Cușnir Maria

NOTARUL POPOVICI VALENTINA, cu sediul biroului la adresa: mun.Chișinău, str.M.Eminescu, 28/B nr.5, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Cușnir Maria, născută la 14.12.1949, IDNP 2001001563099, decedată la data de 12.01.2022.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 15.08.2022 (cincisprezece august, anul două mii...

POSTICA ION

NOTARUL Gîscă Ludmila, cu sediul biroului la adresa: Chișinău, str. Constantin Tănase, 6, bir. 330, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. POSTICA ION, născut la 11.05.1956, IDNP 0970102964264, decedat la 24.03.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 15.07.2022.         În conformitate cu prevederile...

Florea Nina

cet. Florea Nina, domiciliată în mun. Chișinău, Ciocana, bd. Mircea cel Bătrîn, 15, ap. 116, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:  Contractului de donație, din data de 23.10.2015, nr. 8009  întocmit de către notarulpublic Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. 50 Ani ai Buruinței,...

Popa Visarion

Notarul Bloşenco Andrei, cu sediul biroului: mun. Chişinău, str. Academiei, nr. 12, tel. (022) 73-63-62, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Popa Visarion, născut/ă la data de 17.09.1935, decedat/ă la 20.02.2022, c/p 2001001342773, cu reşedinţa obişnuită la momentul decesului: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr. 3,...

Pomogii Nicolai

        NOTARUL Agachi Aliona, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălţi,  strada Puşkin, 44, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Pomogii Nicolai, născut la 04 ianuarie 1962, IDNP 0973101043446 decedat la 14 noiembrie 2021.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 14.05.2022....

Ceban Galina

                NOTARUL, Vidrașcu Alexandra, cu  sediul biroului la adresa: mun. Chișinău,  str. Mitropolit Varlaam nr. 69, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Ceban Galina, născută la data de 22.02.1926, IDNP2001048571952, decedată la data de 30.01.2022.       Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 27.05.2022. În...

CHIRIAC NICOLAI

Notarul Bulgac Svetlana, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, nr.148, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. CHIRIAC NICOLAI, născut/ă la 11.06.1943, decedat/ă la data de 04.12.2021, numărul de identificare 2004020056285. Eliberarea certificatului de moștenitor are loc după ce notarul constată cu...

BEJAN VALERIU

NOTARUL Bejan-Umanschi Marina, cu sediul biroului la adresa: or. Drochia, str. M.Varlaam, nr. 21/1, R. Moldova, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BEJAN VALERIU, a.n. 24.05.1942, decedat la 15.05.2021, IDNP 0982202123692. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 20.07.2022. În conformitate cu prevederile art....

ZUI NICOLAI

NOTARUL, CONSTANTINESCU ELENA, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, str. M.Eminescu nr. 51 of.1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale notariale în urma decesului cet. ZUI NICOLAI  IDNP 0962503018435 decedat la data de 06 decembrie 2021, născut la 05.01.1952.   Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil nu mai devreme...

Paşa Ariton

         NOTARUL POPOVICI ADRIAN, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălţi, strada Mihail Sadoveanu nr. 2/47, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Paşa Ariton, născut la 12.10.1946, IDNP 0980306044684, decedat la                                        „11” mai anul 2021.          Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data de...