Petrusenco Lidia

NOTARUL, Galaju Ana, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova,  mun. Chișinău, str. Miron Costin, nr. 7, of. 107,  anunță  despre  deschiderea  procedurii  succesorale  în  urma  decesului cet.  Petrusenco Lidia,  născută  la 07 ianuarie 1941, IDNP 2001002654615,  decedată la 26 iulie 2019. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...

FIALCHINA Svetlana

Notarul CHIRINCIUC Galina,  cu sediul: MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 90, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului FIALCHINA Svetlana, decedată la 25/11/2021, c/p 200003535924, ultimul domiciliu al defunctului:  Republica Moldova, mun. Chisinau, șos. Balcani, nr. 6, ap.80.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în termen rezonabil. În...

FIALCHINA Taisia

Notarul CHIRINCIUC Galina,  cu sediul: MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 90, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului FIALCHINA Taisia, decedată18/02/2022, c/p 20031002691582, ultimul domiciliu al defunctului:  Republica Moldova, mun. Chisinau, bd. Moscova,  nr.11, ap.231.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în termen rezonabil. În conformitate cu prevederile...

Cebotari Efim

Cet. Cebotari Efim, născut la data de 07.07.1956, număr de identificare 0973004554182, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Alba Iulia, nr. 85, bl. 3, ap. 3, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună...

Chira Anton

          cet. Chira Anton, domiciliat în or. Otaci, str. 1 Mai, 36, r-nul Ocnița,R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalelor actelor notariale: Contractului de donație, din data de 04.07.2005, nr. 98 și  Certificatului de moștenitor legal, din data de 04.07.2005, nr. 101  întocmite de către notarulGîrtopan Valentina, cu sediul biroului...

Serjant Ruslan

Cet. Serjant Ruslan, născut la data de 06.03.1977, număr de identificare 0970401551136, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, orș. Anenii Noi, str. S. Lazo,   nr. 20, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului nr. 04 de vânzare-cumpărare a localului în proprietate privată din 27.11.2000, autentificat de notarul Pârcălab Valentina...

Duganov Valeria

Cet. Duganov Valeria, domiciliată în mun.Chișinău, str.Nicolai Zelinski nr.35 ap.56, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație a bunului imobil nr. 10146 din 28.06.2019, autentificat de notarul Vizant Mariana.

BOȘCOV VASILII

   Notarul BUTUC RODICA, cu sediul biroului în mun.Cahul, pr.Republicii nr.17 A, Republica Moldova anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului  cet.BOȘCOV VASILII, născut la 09 ianuarie 1945, IDNP 0972307590985, decedat la  20 ianuarie 2022. Eliberarea  certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru  data  de 08  august  2022....

Porcescu Valerii

NOTARUL  Radu Iulian, cu sediul biroului la adresa: or.Soroca, str.Alexandru cel Bun 50/4, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.           Porcescu Valerii,   născut la 02.09.1958,  decedat la 11.02.2020, IDNP- 0990806553251     Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 10.07.2022.         În conformitate cu prevederile...

BONDARENCO ANASTASIA

NOTARUL Zvonov Marina, cu sediul biroului la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău,           str. Armenească, nr. 30, of. 88, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului                cet. BONDARENCO ANASTASIA, decedată la data de 15 decembrie 2021, născută la 21 mai 1949, numărul de identificare – 2005002041048, cu locul de reședință...