Comunicat

În perioada 07-11 martie 2022, Președintele Camerei Notariale, Dna Chirtoacă Lilia, a participat în cadrul vizitei de studiu cu tematica ”Consolidarea mecanismului de supraveghere a entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” în orașul Varșovia, Polonia, organizată în cadrul proiectului TWINNING   al Uniunii Europene ”Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”.

        Printre obiectivele studiului a fost determinarea eficacității legislației privind activitatea autorităților în domeniul AML, identificarea deficiențelor procedurale, cu formularea recomandărilor pentru îmbunătățirea mecanismelor și practicilor naționale de control AML, dezvoltarea și implementarea recomandărilor pentru autoritățile naționale responsabile.

         Programul vizitei de studiu a cuprins întrevederi și discuții cu reprezentanți din Polonia ai Camerei Notariale, ai Băncii Naționale, ai Autorității de supraveghere și control financiar, ai Camerei Auditorilor, reprezentanți ai unor bănci comerciale și a altor entități raportoare din Polonia.

Share on print