Iahnei Ion

NOTARUL Popa Lucia, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 182, of. 215, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. IAHNEI ION, născut la 24.09.1951, IDNP 0982602021398, decedat la data de 20.01.2022. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după...

BALAN AXENIA

NOTARUL SANDU INA cu sediul biroului la adresa: or. Telenești, str. 8 Martie nr. 2, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BALAN AXENIA, născut/ă la 28.07.1938, cod personal 2001035245705, decedat/ă la data de 09.10.2021 /nouă octombrie anul două mii douăzeci și unu/. Eliberarea certificatului de moștenitor este...

BALAN VLADIMIR

NOTARUL SANDU INA cu sediul biroului la adresa: or. Telenești, str. 8 Martie nr. 2, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BALAN VLADIMIR, născut/ă la 06.04.1935, cod personal 0970808832223, decedat/ă la data de 31.10.2021 /treizeci și unu octombrie anul două mii douăzeci și unu/. Eliberarea certificatului de...

OXINTE CONSTANTIN

NOTARUL SANDU INA cu sediul biroului la adresa: or. Telenești, str. 8 Martie nr. 2, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. OXINTE CONSTANTIN, născut/ă la 25.10.1968, cod personal 2002089019162, decedat/ă la data de 13.10.2021 /treisprezece octombrie anul două mii douăzeci și unu/. Eliberarea certificatului de moștenitor este...

Rassohina Anna

NOTARUL Dimitriu Svetlana, cu sediul biroului la adresa: mun. Bălți, str. Pușkin, nr. 44, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului dnei Rassohina Anna, născută la 01 ianuarie 1938, IDNP 2001004523236, decedată la 18 iunie 2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 13 iunie...

Palamarciuc Alic

NOTARUL Dimitriu Svetlana, cu sediul biroului la adresa: mun. Bălți, str. Pușkin, nr. 44, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului dlui Palamarciuc Alic, născut la 17 septembrie 1955, IDNP 0983001049907, decedat la 31 decembrie 2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 13 iunie...

Comunicat

În perioada 07-11 martie 2022, Președintele Camerei Notariale, Dna Chirtoacă Lilia, a participat în cadrul vizitei de studiu cu tematica ”Consolidarea mecanismului de supraveghere a entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” în orașul Varșovia, Polonia, organizată în cadrul proiectului TWINNING   al Uniunii Europene ”Eficientizarea...

Frunză Iurii

NOTARUL Veveriță Cristina, cu sediul biroului la adresa: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale nr. 11, ap. 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Frunză Iurii, născut la data de 04 noiembrie 1976, IDNP 0992904270499, decedat la „30” noiembrie 2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil...

Botea Petru

NOTARUL Veveriță Cristina, cu sediul biroului la adresa: mun. Orhei, str. Renașterii Naționale nr. 11, ap. 1, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Botea Petru, născut la data de 10.10.1995, IDNP 2003027082949, decedat la „28” februarie 2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data...