Bodiu Angela

cet. Bodiu Angela,  domiciliat în mun.Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.14193 din 09.12.2011,  autentificat de notarul  Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian ordin de incasare nr.83047 din 25.02.2022

Șcruti Olga

NOTARUL Badalova Viorica, cu sediul biroului la adresa: mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, nr.30/1, of.8, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Șcruti Olga, născut/ă la 09.07.1948, IDNP 2002042134398, decedat/ă la 23.04.2021.Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 29.03.2022.În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2)...

Ilieş Anatolie

cet. Ilieş Anatolie,  domiciliat în mun.Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.4329 din 10.06.2015,  autentificat de notarul  Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian ordin de incasare nr.77206 din 23.02.2022

OLARAȘ DUMITRU

Notarul Chetreanu Oleg, cu sediul biroului la adresa: or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr.31,  anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.OLARAȘ DUMITRU, născut la 08.08.1957, IDNP 0970111444892, decedat la 15.02.2022.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 28.05.2022.         În conformitate cu prevederile art....

VACARCIUC NINA

NOTARUL Danil Anghelina, cu sediul biroului la adresa: or. Dondușeni, str. Independenței, nr. 25, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.   VACARCIUC NINA,    născută  la data  09 februarie 1953, IDNP    2004011055941,   decedată  la 04 decembrie 2021.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  28...

Orghiean Tamara

Notarul Bloşenco Andrei, cu sediul biroului: mun. Chişinău, str. Academiei, nr. 12, tel. (022) 73-63-62, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Orghiean Tamara, născut/ă la data de 19.03.1933, decedat/ă la 12.01.2022, c/p 0982608013614, cu reşedinţa obişnuită la momentul decesului: mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, nr. 10/2, ap. 29,...

Goreaceaia Eugenia

          Notarul, Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului la adresa: or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 65/6, R. Moldova, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Goreaceaia Eugenia, decedată la 27.08.2021, numărul de identificare 2002026012188, cu ultimul domiciliu оn sat. Clocușna, r-nul Ocnița, Republica Moldova.           Eliberarea...

Carabadjac Dmitri

NOTARUL Alexandr Arnaut, cu sediul biroului la adresa: Ceadir-Lunga str.Lenin 100, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Carabadjac Dmitri, născut la 21.06.1964, IDNP 2002039039985, decedat la 12.11.2021.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 29.05.2022         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

Tucan Vasili

NOTARUL Alexandr Arnaut, cu sediul biroului la adresa: Ceadir-Lunga str.Lenin 100, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Tucan Vasili, născut la 28.08.1960, IDNP 0991301392506, decedat la 21.09.2021.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 29.05.2022         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

Tucan Vasili

NOTARUL Alexandr Arnaut, cu sediul biroului la adresa: Ceadir-Lunga str.Lenin 100, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Tucan Vasili, născut la 28.08.1960, IDNP 0991301392506, decedat la 21.09.2021.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 29.05.2022         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....