Banaru Fiodor

Notarul, Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului la adresa: or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 65/6, R. Moldova, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Banaru Fiodor, decedat la 23.07.2020, numărul de identificare 2001076088004, cu ultimul domiciliu оn sat. Bîrnova, r-nul Ocnița, Republica Moldova.           Eliberarea certificatului...

Papazean Dumitru

        NOTARUL Agachi Aliona, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălţi,  strada Puşkin, 44, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Papazean Dumitru, născut la 04 martie 1937, IDNP 2007801383851 decedat la 03 ianuarie 2022.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 28.03.2022....

Rîmiș Mihail

        NOTARUL Agachi Aliona, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălţi,  strada Puşkin, 44, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Rîmiș Mihail, născut la 12 noiembrie 1937, IDNP 0962105042232 decedat la 06 ianuarie 2022.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 28.03.2022....

Antonov Nicolai

NOTARUL Agachi Aliona, cu sediul biroului la adresa: municipiul Bălţi,  strada Puşkin, 44, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Antonov Nicolai, născut la 14 februarie 1933, IDNP 2001004546608 decedat la 11 februarie 2022.         Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 28.03.2022.        ...

Suharev Igor

      NOTARUL Melnic Oxana, cu sediul biroului în mun. Chişinău bd. Decebal 72/1 of.112, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului domnul Suharev Igor, cetăţean al Republicii Moldova cu numărul de identificare 0952511547306, născut la 04.04.1939, decedat  la 02 septembrie 2021. Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil...

CIBOTARI OLEG

      Cet. CIBOTARI OLEG, domiciliat în mun. Chișinău, s. Cheltuitori, str. Doina nr. 26, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare cu nr. 2891 autentificat la 23.10.2007 de către notarul, GRATII BORIS.

Bădilă Petru

NOTARUL MIŞCENCO ALEXANDRU , cu sediul biroului la adresa: r-ul Leova,oraşul Leova,str.Independenţei,nr.24, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Bădilă Petru, născut la 07.03.1949, IDNP 2004023055566, decedat la 20.05.2019.  Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 29.03.2022.         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

COŞAN VALERIU

NOTARUL MIŞCENCO ALEXANDRU , cu sediul biroului la adresa: r-ul Leova,oraşul Leova,str.Independenţei,nr.24, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.COŞAN VALERIU, născut la 20.11.1956, IDNP 0982502235828, decedat la 11.03.2021.         Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil pentru data 28.03.2022.         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

Uzun Matrona

NOTARUL Alexandr Arnaut, cu sediul biroului la adresa: Ceadir-Lunga str.Lenin 100, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Uzun Matrona, născut la 16.02.1955, IDNP 2002039015309, decedat la 20.11.2021.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 29.05.2022         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

Berco Anton

          Notarul, Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului la adresa: or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 65/6, R. Moldova, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Berco Anton, decedat la 26.03.2021, numărul de identificare 2005026036433, cu ultimul domiciliu оn sat. Grinăuți-Raia, r-nul Ocnița, Republica Moldova.           Eliberarea...