OPREA BORIS

NOTARUL, GOLUBCIUC OLGA, cu sediul biroului la adresa mun. Chișinău,                   Calea Orheiului, nr. 65, ap. 9, Republica Moldova, anunță despre  deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. OPREA BORIS, c/p 2001002649859, decedat/ă la  30.06.2021.

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data  06.05.2022.

În conformitate cu prevederile art. 2 390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moștenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluțiune și temeiul                 chemării sale la moștenire, fiind informat de notarul care desfășoară procedura succesorală despre inițierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care  desfășoară procedura succesorală, declarația autentică de renunțare la moștenire,                                  se consideră că moștenitorul a acceptat implicit moștenirea.

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile                defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de                        persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta.                Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale,                    care includ,  pe lângă  obligaţiile  defunctului  şi  obligaţiile  ce  rezultă  din  calitatea  de  moştenitor.

Share on print