Comunicat

Camera Notarială a Republicii Moldova s-a autosesizat ca urmare a apariției în spațiul public a unor înregistrări care au avut loc în cadrul unui birou notarial din mun. Chișinău. 

În acest context, Camera Notarială califică drept inacceptabil comportamentul persoanei care a perturbat ordinea publică și activitatea biroului notarial. Este de remarcat că, în conformitate cu prevederile legale, accesul în biroul notarial este permis potrivit programului și regulilor stabilite de notar conform prevederilor legale și doar persoanelor care solicită îndeplinirea actelor şi acțiunilor notariale. Unul din principiile fundamentale a activității notariale este cel al confidențialității şi păstrării secretului profesional. Utilizarea în biroul notarial a aparatelor de captare a imaginii sau a sunetului este permisă doar cu autorizarea notarului și a solicitanților actelor notariale vizați.

Pentru a preîntâmpina repetarea unor incidente similare, Camera Notarială apelează către organele abilitate cu solicitarea de implicare, în sensul de a întreprinde măsurile ce se impun, față de persoana vinovată de perturbarea activității biroului notarial.

Share on print