Uzun Iuri

Cet. Uzun Iuri, domiciliat în RM mun. Ceadîr Lunga, str. Voroşilov 46, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificate de moştenitor legal №. 7064 din 25.10.2002,   întocmit de notarul Arnaut Ana.

Share on print