Grişca Lidia

Cet. Grişca Lidia, domiciliat în RM mun. Ceadîr Lunga, str. Proletarscaia 2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificate cu privire la dreptul de proprietate №. 2327 din 15.08.1997,   întocmit de notarul Arnaut Ana.

Share on print