CRĂCIUNEL SERGIU

Cet. CRĂCIUNEL SERGIU, IDNP 2002040026198, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat pe adresa: orașul Cimişlia, str. Moldova, nr. 1, titularul buletinului de identitate seria A40067001, eliberat la 04.05.2011 de oficiul 40, aduce la cunoştinţă despre deteriorarea actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-198 din 19.11.2021, autentificat de notar Sîmboteanu Svetlana, cu teritoriul de activitate raionul Cimișlia.

Share on print