CRĂCIUNEL SERGIU

Cet. CRĂCIUNEL SERGIU, IDNP 2002040026198, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat pe adresa: orașul Cimişlia, str. Moldova, nr. 1, titularul buletinului de identitate seria A40067001, eliberat la 04.05.2011 de oficiul 40, aduce la cunoştinţă despre deteriorarea actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-198 din 19.11.2021, autentificat de notar Sîmboteanu Svetlana, cu...

Garciu Olga

NOTARUL Alexandr Arnaut, cu sediul biroului la adresa: Ceadir-Lunga str.Lenin 100, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Garciu Olga, născut la 25.04.1937, IDNP 2001075309016, decedat la 08.02.2020.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 15.03.2022         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

PODLISNIC DMITRI

              NOTARUL Condorachi Grigore, cu sediul biroului la adresa: or.Sîngerei, str.Independenței, 89/1, R,Moldova, anunţă despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.PODLISNIC DMITRI, cetățenia MD, IDNP f/nr., decedat/ă la 03.07.2020, data nașterii 16.11.1946, cu ultimul domiciliul în sat.Cubolta, raionul Sîngerei, R.Moldova.             Eliberarea certificatului de moştenitor este planificată în prealabil...

Grişca Lidia

Cet. Grişca Lidia, domiciliat în RM mun. Ceadîr Lunga, str. Proletarscaia 2, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificate cu privire la dreptul de proprietate №. 2327 din 15.08.1997,   întocmit de notarul Arnaut Ana.

Uzun Iuri

Cet. Uzun Iuri, domiciliat în RM mun. Ceadîr Lunga, str. Voroşilov 46, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificate de moştenitor legal №. 7064 din 25.10.2002,   întocmit de notarul Arnaut Ana.

Sacara Anatolie

NOTARUL Zinaida Volimbovscaia, cu sediul biroului la adresa: MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. L. Tolstoi, nr. 34, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Sacara Anatolie, născut la 09.07.1949, IDNP 0950709896447 decedat                              la 17.07.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data17.01.2022. În conformitate cu...

Momat Ivan

NOTARUL Alexandr Arnaut, cu sediul biroului la adresa: Ceadir-Lunga str.Lenin 100, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Momat Ivan, născut la 23.04.1952, IDNP 0981301391988, decedat la 06.12.2020.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 15.03.2022         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

Șvedenco Vladimir

NOTARUL Zinaida Volimbovscaia, cu sediul biroului la adresa: MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. L. Tolstoi, nr. 34, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Șvedenco Vladimir, născut la 01.01.1947, IDNP 0970507540063 decedat                              la 11.11.2021. Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data14.02.2022. În conformitate cu...

Terzi Vera

NOTARUL Alexandr Arnaut, cu sediul biroului la adresa: Ceadir-Lunga str.Lenin 100, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. Terzi Vera, născut la 09.02.1937, IDNP 2001039220809, decedat la 22.03.2019.        Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 15.03.2022         În conformitate cu prevederile art. 2390 alin....

MIHAILUŢA MIHAIL

Notarul LUCHIAN ANATOLIE, cu sediul biroului la adresa: or.Ştefan Vodă str. 31 August, nr.11, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MIHAILUŢA MIHAIL, născut la 04.03.1940, IDNP 0982602345984, care a decedat la 25 ianuarie 2021.Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil pentru data 14.03.2022.În conformitate cu prevederile...