Nartea Oleg

cet. Nartea Oleg,  domiciliat în or.Soroca, Racovăţ, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.1-1643 din 02.11.2021 autentificat de notarul  Radu Iulian,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian

Share on print